Time and the Novel

Գրքի շապիկի երեսը
P. Nevill, 1952 - 245 էջ

From inside the book

Բովանդակություն

CHAPTER PAGE
13
Fiction and the other arts
53
The time values of fiction
63
Հեղինակային իրավունք

9 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ