Journal of the History of Ideas

Գրքի շապիկի երեսը
Johns Hopkins University Press, 1940
An international quarterly devoted to intellectual history.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Reflections on the History of Ideas Arthur 0 Lovejoy
3
Byron and the Modern World Bertrand Russell
24
Polybius and the American Constitution Gilbert Chinard
38

10 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ