Mysticism: Christian and Buddhist

Գրքի շապիկի երեսը
If the Western world knows anything about Zen Buddhism, it is down to the efforts of one remarkable man, D.T. Suzuki. The twenty-seven year-old Japanese scholar first visited the West in 1897, and over the course of the next seventy years became the world's leading authority on Zen. His radical and penetrating insights earned him many disciples, from Carl Jung to Allen Ginsberg, from Thomas Merton to John Cage. In Mysticism: Christian and Buddhist Suzuki compares the teachings of the great Christian mystic Meister Eckhart with the spiritual wisdom of Shin and Zen Buddhism. By juxtaposing cultures that seem to be radically opposed, Suzuki raises one of the fundamental questions of human experience: at the limits of our understanding is there an experience that is universal to all humanity? Mysticism: Christian and Buddhist is a book that challenges and inspires; it will benefit readers of all religions who seek to understand something of the nature of spiritual life.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Ընտրյալ էջեր

Բովանդակություն

PREFACE
Meister Eckhart and Buddhism
1
The Basis of Buddhist Philosophy
31
A Little Point and Satori
67
Living in the Light of Eternity
82
Transmigration
100
Crucifixion and Enlightenment
113
Konomama I Am That I Am
123
Notes on Narmuamidabutsu
138
Rennyos Letters
144
From Saichis Journals
150
NOTES
182
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

The Snow Leopard
Peter Matthiessen
Հատվածի դիտում - 1981
Meter As Rhythm
Christopher Hasty
Մասամբ դիտվող - 1997
All Book Search results »

Հեղինակի մասին (2002)

Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966). The most influential Zen teacher of modern times, credited with bringing Zen to millions outside the Far East.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ