Biographical Dictionary of American Business Leaders, Volume 4

Գրքի շապիկի երեսը
Greenwood Publishing Group, 1983 - 2026 էջ

Product information not available.

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Preface
1479
Introduction xiii
1483
Guide to Bibliographies and Abbreviations xvii
1487
Biographical Dictionary of American Business Leaders 1
1489
American Business Leaders According to Industry
1703
American Business Leaders According to Company
1719
American Business Leaders According to Birthplace
1749
American Business Leaders According to Principal Place of Business Activity
1767
American Business Leaders According to Religion
1785
American Business Leaders According to Ethnicity
1791
American Business Leaders According to Year of Birth
1797
American Women Business Leaders
1809
Index
1811
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Սիրված հատվածներ

Էջ 1486 - York, 1963); and Alfred D. Chandler, Jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (Cambridge, Mass., 1977).
Էջ 1482 - Canada, the Humanities and Social Sciences Committee of the Research Board of the University of Toronto, and the Wincott Foundation.

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Հեղինակի մասին (1983)

gham /f John /i N.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ