The Written Wars: American War Prose Through the Civil War

Գրքի շապիկի երեսը
Archon Books, 1996 - 282 էջ
0 Գրախոսություններ
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
An anthology of war experiences explores early U.S. conflicts, from the Colonial period, Revolutionary War, War of 1812, and Mexican War, to the Civil War.

From inside the book

What people are saying - Write a review

Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

The written wars: American war prose through the Civil War

Հաճախորդի կարծիքը  - Not Available - Book Verdict

While peace makes poor reading, this anthology of war experiences provides a gripping and sensitive insight into the early American view of war. Blending romance, glory, and heroism with carnage ... Read full review

Բովանդակություն

The Colonial Period
1
True Travels and General Historie of Virginia
7
A Thankful Remembrance of Gods Mercy to Several
21
Հեղինակային իրավունք

28 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ