Selected Works of Jawaharlal Nehru: Second series, Volume 4; Volume 17

Գրքի շապիկի երեսը
Jawaharlal Nehru Memorial Fund, 1995

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - r4hulk - www.librarything.com

3 stars: Four stars to the editors for compiling this massive 60+ volume second series, and two stars for Nehru's words themselves. Filled with historic insight on most topics of that period, the ... Read full review

Բովանդակություն

November
22
December
29
December
383
Հեղինակային իրավունք

3 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ