King Henry VIII's Mary Rose

Գրքի շապիկի երեսը
Stein and Day, 1974 - 346 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - michaelheimer - LibraryThing

The first and best contemporary account of the search for and the re-location of HMS Mary Rose, King Henry VIII's Flagship deep under the fine silt of the Solent written by the Historical, Military ... Read full review

Բովանդակություն

Foreword
9
Tudor Chart 1587 of Solent Area X
11
A Hard Beginning
11
Հեղինակային իրավունք

23 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Վկայակոչումներ այս գրքի մասին

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ