Prince Eddy and the homosexual underworld

Գրքի շապիկի երեսը
Barnes & Noble, 1994 - 246 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - MiaCulpa - LibraryThing

Theo Aronson (RIP) was a fine writer indeed and "Prince Eddy and the Homosexual Underworld" is a very good example of his writing. Here, Aronson studies Prince Albert Victor, eldest grandson of Queen ... Read full review

Բովանդակություն

The lad thats lettered GPO
7
Apples of Sodom
18
Motherdears Boy
37
Հեղինակային իրավունք

11 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ