Annalen der Physik und Chemie

Գրքի շապիկի երեսը
Publishes original papers in the areas of experimental, theoretical, applied and mathematical physics, and related areas.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Neue Folge Band XXXIX
1
Fortsetzung
16
H E J G du Bois Das Kerrsche maguetooptische Phä
25

23 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ