Annalen der Physik

Գրքի շապիկի երեսը
Publishes original papers in the areas of experimental, theoretical, applied and mathematical physics, and related areas.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

scheinung der Totalreflexion
209
K L Bauer Ein einfacher Apparat zur Vorführung aller
218
F Braun Berichtigung die Compressibilität des Steinsal
239

19 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ