Set Fair for Roanoke: Voyages and Colonies 1584-1606

Գրքի շապիկի երեսը
America's Four Hundredth Anniversary Committee, 1985 - 467 էջ
Recognized as the outstanding authority on early English exploration and settlement in America, David Beers Quinn brings together in Set Fair for Roanoke the results of his nearly forty years of research on the subject. His is a concise, scholarly history of the voyages sponsored by Sir Walter Ralegh and the efforts to colonize what is now North Carolina and southern Virginia. Combining documentary, visual, and archaeological sources, Quinn provides a fascinating, richly detailed account of the early colonists' experiences in the New World, especially during the year 1585-86.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - HaroldTitus - LibraryThing

"Set Fair for Roanoke" by David Beers Quinn is not a book that would appeal to the general reading public. There are other secondary source books about the attempted English settlements at Roanoke ... Read full review

Բովանդակություն

the North American Enterprise
3
Preliminaries of the 1584 Voyage
20
The Initial Contact
28
Հեղինակային իրավունք

7 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (1985)

Quinn is professor emeritus of history at the University of Liverpool.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ