Handbook of Accounting Methods

Գրքի շապիկի երեսը
Jacob Kay Lasser
D. Van Nostrand Company Incorporated, 1943 - 1357 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

MECHANICS OF ACCOUNTING
16
PRINCIPLES OF SYSTEM DESIGNINGFUNDAMENTALS
26
ganization Chart as the Basis of the Accounting System
33
Հեղինակային իրավունք

88 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ