The Lost Queen

Գրքի շապիկի երեսը
A story of the cruelty and oppression in a Denmark whose ruler was almost insane and the tale of the young women who was briefly its queen.

From inside the book

What people are saying - Write a review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - moonshineandrosefire - LibraryThing

This is the story of Queen Caroline of Denmark and her love affair with Doctor Struensee. Princess Caroline-Matilda was King George III's sister and married King Christian of Denmark. This historical ... Read full review

LibraryThing Review

Հաճախորդի կարծիքը  - sds6565 - LibraryThing

What a well written story, about a very tragic queen. Poor Princess Caroline of England! She was married off at a ridiculously young age to a cousin, the King of Denmark who was mentally incompetent ... Read full review

Բովանդակություն

Բաժին 1
3
Բաժին 2
33
Բաժին 3
79
Հեղինակային իրավունք

9 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ