Interior Department Appropriation Bill for 1949: Hearings Before a Subcommittee of the Committee on Appropriations, United States Senate, Eightieth Congress, Second Session, on H.R. 6705, a Bill Making Appropriations for the Department of the Interior for the Fiscal Year Ending June 30, 1949, and for Other Purposes

Գրքի շապիկի երեսը
U.S. Government Printing Office, 1948 - 1572 էջ

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Բաժին 1
11
Բաժին 2
12
Բաժին 3
51

40 այլ բաժինները չեն ցուցադրվում

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ