Ware Family History: Descendants from Ancient, Medieval, and Modern Kings and Queens, and Presidents of the United States

Գրքի շապիկի երեսը
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Lineage to de la Warres of England 17 Lineage to Wares of Ireland
29
Lineage to Wares of Virginia
45
Early Ware Patents
136
Ware Family History Lineage
155
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ