Page images
PDF
EPUB

Regumque pueris, nec satelles Orci. II, 18, 34.

In primo dipodiae tertiae pede Horatius syllabam ancipitem non usurpavit; semel tantum (II, 18, 34.) in sede secunda arsis fit solutio.

5. Trimeter iambicus acatalectus s. senarius:

Suis et ipsa Roma viribus ruit. Epod. 16, 2. Heu me per urbem, nam pudet tanti mali. Epod. 11, 7.

Tibi hospitale pectus et purae manus. Epod. 17, 49. Deripere lunam vocibus possim meis. Epod. 17, 78. Infamis Helenae Castor offensus vicem. Epod. 17, 42. Optat quietem Pelopis infidi pater. Epod. 17, 65. Alitibus atque canibus homicidam Hectorem. Ep. 17, 12.

Vectabor humeris tunc ego inimicis eques. Ep. 17, 74. Pavidumque leporem et advenam laqueo gruem. Ep. 2, 35.

In Epodon carm. 16. Horatius puris iambis usus est 33. c) VERSUS DACTYLICI.

Dactylus:

[ocr errors]

6. Dimeter catalecticus in disyllabum s. versus Adonius:

=

Terruit urbem.

Hoc in versu spondeus dactyli loco nunquam usurpatur. 7. Trimeter dactylicus catalecticus in syllabam s. versus Archilochius minor:

[ocr errors]

= Pulvis et umbra sumus. IV, 7, 16. Spondeis Horatius non utitur.

*) Caesuram eam, quae certis in sedibus locum saepissime habet, his notis (1) et (,) significavimus.

8. Tetrameter dactylicus catalecticus in disyllabum s. tetrameter heroicus:

[blocks in formation]

Carmine perpetuo celebrare et. 1, 7, 6.
O fortes peioraque passi. I, 7, 30.
Mensorem cohibent, Archyta. I, 28, 2.

9. Tetrameter dactylicus acatalectus s. v. Alcma

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Interdum etiam in sede quinta spondeus locum habet, I, 28, 21. Epod. 13, 9; 16, 17. Caesura non semper eodem loco invenitur, cfr. I, 7, 29; 28, 5. Epod. 16, 21. Ter ne his quidem locis observatur: I, 28, 15 et Epod. 15, 9. Si deesse his locis caesuram docecaesuram dicimus masculam, quae in arsi fit.

29.

mus,

d) VERSUS DACTYLICI LOGAOEDICI,'**

in quibus seriem dactylicam subsequitur series trochaica. Logaoedici dicti sunt, quod dactylici et trochaici numeri coniunctione medii inter cantum et communem sermonem esse videntur. Dactyli in eo versu puri conservari debent. 11. Versus Alcaicus decasyllabus, constans duobus dactylis totidemque trochaeis:\

[merged small][merged small][ocr errors]

Purpurei metuunt tyranni. I, 35, 12.

Syllaba anceps in solo ultimo pede admittitur,

e) VERSUS CHORÍAMBICI.

Choriambus:

12. Versus Aristophanicus s. choriambus catalexi logaoedica:

=.

Lydia, dic, per omnes. I, 8, 1.

13. Trimeter choriambicus catalecticus s. Anacreon

tius, quo versu Horatius sic utitur, ut dipodiam trochai cam ei praemittat:

[ocr errors][merged small][merged small]

"

Te deos oro, Sybarin cur properes amando. I, 8, 2 Quem versum Sapphicum maiorem vocant, quod ex v. Sapphico minore inserto uno choriambo ortus esse videtur. Cfr. infra. Dipodiae trochaicae syllaba ultima nus quam brevis est; catalexis est logaoedica.

14. Monometer choriambicus hypercatalectus cum basi s. versus Pherecrateus. Basis semper apud Horatium spondeo continetur:

1

[blocks in formation]

Grato, Pyrrha, sub antro. I, 5, 3.0t

[ocr errors]

15. Versus Glyconeus. Constat ex basi, quam apud Horatium plerumque spondeus tenet, et choriambo, quem sequitur pyrrhichius vel iambus. Quare similis est hic versus ordini logaoedico:

Nil mortalibus arduum est. I, 3, 37.

Bis tamen poëtarum Graecorum more trochaeo basis continetur. Cfr. I, 15, 24 et 36., ubi vide annotationem. Semel in fine syllaba addita est ob vocalem, a qua sequens versus incipit, elidenda. IV, 1, 35.

16. Choriambo uno locupletior est versus Asclepiadeus minor, s. trimeter choriambicus catalecticus cum basi:

[ocr errors]

Maecenas atavis edite regibus. I, 1, 1.

Diaeresis*) bis negligitur, II, 12, 25. IV, S, 17.
Dum flagrantia detorquet ad oscula.

Non incendia Karthaginis impiae, quo de versu

vide annotationem ad 1. 1.

*) Diaeresin, quam dicimus, ubi finis verbi in finem pedis, qui dicitur, vel finis ordinis alicuius verborum in finem ordinis alicuius metrici incidunt, ita notavimus: (,) et (1).

Semel in pausa brevis est syllaba. III, 16, 26. 17. Uno choriambo auctior est versus Asclepiadeus maior s. Tetrameter choriambicus catalecticus cum basi:

[ocr errors][merged small]

Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat? I, 18, 5.

Semel tantum loco secundo diaeresis abest I, 18, 16. Arcanique fides prodiga perlucidior vitro. f) VERSUS IONICI.

Versus ionici vocantur ob pedes ionicos [L L (Ionici a maiore) et (Ionici a minore)], ex quibus

constant.

18. Versus ionici a maiore apud Horatium non reperiuntur; ionicis a minore sic utitur, ut decem pedes ionicos uno systemate, quod dicitur, complectatur; vide Bentl. annotationem ad III, 12.

Ex quattuor eiusmodi partibus constat Carm. III, 12. g) VERSUS ASYNARTETI.

[ocr errors]

Duplex est compositio versuum. Fit enim aut per cohaerentiam, quam ovvácɛiav Graeci vocant, quae in commissura duarum partium nihil fieri patitur, quod perpetuitatem orationis interrumpat; aut sine vinculo, qui sunt asynarteti, in quibus et perpetuari oratio et interrumpi potest. Sic Hermannus docet. In versu igitur asynarteto cuiusvis membri ultima syllaba eadem lege ac si esset ultima versus, et longa et brevis esse potest, neque eliditur. Versus asynarteti, quibus Horatius usus est: 19. Versus Archilochius maior:

[ocr errors]

Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni, Carin.

I. 4, 1..

1

Hic versus compositus ex versu Alemanio (no 9.) et ex versu Ithyphallico (n° 1.), si ad Horatium solum spectemus, a versuum `genere asynartetorum excludi possit, cum Horatius nec pedem creticum nec spon

deum in quarta sede posuerit neque hiatu sit usus; sed poetae Graeci compositos hos versus ita iungunt, ut versum ipsum asynarțetum esse facile pateat, fiat tamen incertum, cur Horatius nulla eiusmodi licentia sit usus.

[ocr errors]

20. Versus elegiambus, compositus ex penthemimeri dactylica (trimetro dactylico catalectico in syllabam ) [no 7.] et versu iambico dimetro acatalecto s. versu quaternario [no 3.]:

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Desinet imparibus certare submotus pudor. Epod. 11, 18.

Ep. 11, 26.

Ep. 11, 6.

Libera consilia nec contumeliae graves. Inachia furere, silvis honorem decutit. Fervidiore mero arcana promorat loco. 21. Versus iambelegus, ex iisdem partibus ac versus praecedens constans, ita, ut ordo sit inversus:

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Ep. 11, 14.

Tu vina Torquato move consule pressa meo. Ep. 13, 6. Levare diris pectora sollicitudinibus. Ep. 13, 10. h) METRA A METRICIS VETERIBUS κατ ̓ ἀντιπάθειαν μικτὰ

PERPERAM NOMINATA.

22. Versus Sapphicus minor s. metrum epichoriam-、 bicum Sapphicum hendecasyllabum. Constat dipodia trochaicá et ordine logaoedico (cfr. no 1.):

[ocr errors][ocr errors]

Ludit herboso pecus omne campo. III, 18, 9.

Saepe caesura est post syllabam brevem sextam, cfr. IV, 6, 27. etc. neutro in loco I, 2, 34., nisi verbum cum Iahnio separas, quod in hac quoque editione factum est. Interdum versus hypermeter est, id est, ultima eius

« ՆախորդըՇարունակել »