Shakespeare and His Fellow Dramatists: A Selection of Plays Illustrating the Glories of the Golden Age of English Drama, Հատոր 2

Գրքի շապիկի երեսը
Ernest Henry Clark Oliphant
Prentice-Hall, Incorporated, 1929

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

NOTES ON THE DRAMATISTS
1
Thomas Middleton
10
John Ford
17
PHILASTER by Francis Beaumont and John Fletcher
205
UTHE KNIGHT OF THE BURNING Pestle by Francis Beaumont and John
325
The Maids TRAGEDY by Francis Beaumont and John Fletcher
375
A FAIR QUARREL by William Rowley and Thomas Middleton
803
THE CHANGELING by Thomas Middleton and William Rowley
901
ACKNOWLEDGMENTS 1175
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ