Evolutionary Developmental Biology

Գրքի շապիկի երեսը
Many changes that occur during the development of an individual animal (particularly embryonic development) can be seen as a parallel to changes that have occurred in species or groups of species during evolutionary time. This book discusses how developmental processes affect evolutionary change and how development itself has evolved. It emphasizes that the two fields are tightly interwoven and draws attention to an emerging, distinct subdiscipline within biology.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

different types of animals
13
a crossroads
38
the establishment of evolutionary
48
fundamental body plans
66
Epigenetic organization of embryonic development
83
an overview
93
Integrated change in development and evolution
124
Genetics epigenetics and environment
150
Homology and the evolution of development
183
Timing of developmental and evolutionary change
199
principles and processes
213
References
224
Index
264
Հեղինակային իրավունք

Այլ խմբագրություններ - View all

Հեղինակի մասին (1992)

Hall went to Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada.

Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ