İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası (1913-1918)

Գրքի շապիկի երեսը
İletişim Yayınları, 08 նոյ, 2013 թ. - 284 էջ

 Türkiye’nin nüfus yapısı, büyük oranda Osmanlı’nın son döneminden mirastır. Göç ve iskânın Anadolu’nun Türkleşmesindeki önemini anlamak için kendi aile geçmişlerimize bakmamız yeterli olur. Türkiye’nin etnik ve dinsel yapısının yeniden şekillenmesi, Milli Mücadele’den çok İttihat ve Terakki’nin tam iktidar olduğu yıllara (1913-1918) denk düşer. Fuat Dündar, İttihat ve Terakki’nin, Osmanlıcılıktan Türkçülüğe doğru geçirdiği ideolojik dönüşüm doğrultusunda bu yıllarda uyguladığı göç ve iskân politikalarını inceliyor. Anadolu’nun Müslümanlaştırılması ve Türkleştirilmesi için uygulanan bu politikaları, şifreli telgraflar gibi birincil kaynaklara başvurarak aydınlatıyor. Nüfusun üçte birinin yerleri değiştirilerek birbirine karıştırıldığı bu dönemin sosyo-ekonomik yapısını ve toplumsal ruh halini, anılar ve belgelerle ortaya koyuyor. Arap, Arnavut, Boşnak, Çingene, Çerkez, Gürcü, Kürt, Laz ve Türk etnik kökenli Müslüman halkların nasıl bir politika doğrultusunda iskân edildiği, İttihat ve Terakki’nin karşılaştığı muhacir ve mülteci sorunlarını hangi yollarla çözmeye çalıştığı, bu kitabın iki temel mevzuu.

Tarih çalışmalarında büyük oranda ihmal edilen göç ve iskân politikaları, hem Cumhuriyet’e devreden Türkçü devlet zihniyetini hem de bugünkü etnik-dinsel karışımı kavramak açısından son derece önemli. Fuat Dündar, bu çalışmanın devamı olan Modern Türkiye’nin Şifresi: İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918) kitabında gayrimüslimlerin sevk ve iskânlarını ele alarak tartışmayı daha geniş bir çerçeveye oturtuyor. Dündar’ın birbirini tamamlayan iki çalışması, “uluslaşma” sürecinin en önemli bileşenlerinden birini, yani nüfusun homojenleştirilmesini tüm yönleriyle ortaya koymuş oluyor.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Բովանդակություն

Բաժին 1
Բաժին 2
Բաժին 3
Բաժին 4
Բաժին 5
Բաժին 6
Բաժին 7
Բաժին 8
Բաժին 11
Բաժին 12
Բաժին 13
Բաժին 14
Բաժին 15
Բաժին 16
Բաժին 17
Բաժին 18

Բաժին 9
Բաժին 10

Այլ խմբագրություններ - View all

Common terms and phrases

Հեղինակի մասին (2013)

 Fuat Dündar

1971 doğumlu. Lisans eğitimini 1994 yılında İTÜ Petrol Mühendisliği’nde tamamladıktan sonra master eğitimini İstanbul Üniversitesi Balkanlar Ortadoğu ve Asya Gelişmeleri Bilim Dalı’nda yaptı. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasını yarıda bırakıp, Paris-EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales) okulunda –elinizdeki eser ile– tarih doktoru akademik ünvanını aldı. Michigan Üniversitesi’nde bir dönemlik, Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi dersi vermektedir. Yazarın Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar DOZ Yayınları, 1999 ve İttihat-Terakki’nin Müslümanları İskan Politikaları (1913-1918) İletişim Yayınları, 2001 adlı iki eseri bulunmaktadır. Amatör olarak fotoğraf sanatı ile ilgilenmektedir.


Բիբլիոգրաֆիական տվյալներ